Incoterms en hoe je deze gebruikt in 2023 / 2024
blog 03/02/2023

Incoterms en hoe je deze gebruikt in 2023 / 2024

Als je internationaal opereert met jouw organisatie, dan krijg je onvermijdelijk te maken met transporten. Tijdens transport is het belangrijk om afspraken te maken over verantwoordelijkheden, transportkosten en risico’s. Daar komen incoterms bij van pas. Dit zijn bepaalde termen die gebruikt worden om te definiëren wie welke verantwoordelijkheid heeft tijdens een transport en wanneer bepaalde kosten en risico’s worden overgedragen van de verkoper aan de koper.

In deze blog lees je alles over wat incoterms zijn, welke incoterms er bestaan en hoe je ze gebruikt.  

Wat zijn Incoterms: De betekenis 

Incoterms (International Commercial Terms) betekenen eigenlijk de afgesproken leveringscondities van een transport. Incoterms vertaalt letterlijk naar leveringscondities, maar ook in Nederland gebruiken we in de meeste gevallen de Engelse term. In de transportsector worden ze gebruikt als standaard termen die definiëren wie er verantwoordelijk is voor de goederen gedurende het transport. Ze bepalen wie er op welk moment verantwoordelijk is in de reis van de koper naar de afnemer, maar ook wie welke transportkosten betaalt en wie de risico’s van het transport draagt. Wie wordt er bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld bij schade aan de goederen? En wie moet zorgen dat alle douane verplichtingen worden nagekomen? Deze afspraken zijn internationaal gemaakt door de International Chamber of Commerce (ICC) voor het laatst in 2020.  

Let op! Doe je zaken met Engeland? Dan kan het zijn dat je jouw afgesproken incoterms zal moeten aanpassen. De situatie aan de grens is namelijk veranderd. Check daarom goed of jouw lopende (prijs) afspraken nog kloppen! 


incoterms 2023 infographic

In één handig overzicht duidelijkheid over Incoterms in 2023 / 2024?

Dat kan! We maakten speciaal voor jou een infographic over Incoterms in 2023 / 2024. Deze infographic maakt jouw internationale transporten weer EASY!


Incoterms categorieën 

In totaal bestaan er in deze laatste versie 11 incoterms verdeeld in vier hoofdcategorieën. Je herkent een hoofdcategorie aan de beginletter van de leveringscondities.  

  • E-Term – hier regelt de afnemer alles rondom het transport van de goederen.  
  • F-termen – Hier regelt ook de afnemer het grootste deel van het vervoer. De verkoper is in dit geval verantwoordelijk voor de voorbereidingen rondom het transport en de douane uitklaring 
  • C-termen – De C-termen werken andersom. Hier regelt de verkoper juist de meeste zaken rondom het transport. Het risico is tijdens het hoofdvervoer wel al voor de koper.  
  • D-termen – Ook de D-termen wijzen de verantwoordelijkheid toe aan de verkoper. Hier is de verkoper degene die het risico over de transporten draagt en degene die de rekening betaald.  

Deze blog geeft je een uitleg over elk van de 11 incoterms. Hierin lees je wat de Incoterm betekent, wie welke zaken regelt en wie het risico draagt.  

Incoterms 2023

Ex Works (EXW) betekenis

In het geval van Ex Works (EXW) liggen zo goed als alle verplichtingen bij de koper. De verkoper heeft als verplichting om de goederen beschikbaar te stellen ter afhalen op een afgesproken plek. Deze plek moet overeengekomen zijn in de leveringscondities. In de meeste gevallen is dit een magazijn of fabriek van de verkoper. Alle risico’s en kosten rondom transport liggen bij de koper van de goederen. Daar valt ook het laden van de goederen op plaats van afhalen onder.  

Goed om te weten is dat óók de douaneformaliteiten in dit geval geregeld worden door de koper. Dit levert vaak problemen op bij transporten buiten de EU. Sinds de Brexit geldt dit ook voor Engeland. Je zal daarom niet snel te maken krijgen met EXW als jij handelt met de UK of andere landen buiten de EU. Bij internationaal transport wordt EXW afgeraden.  

Free Carrier (FCA) betekenis

FCA betekent vrachtvrij tot eerste vervoer. In dit geval betaalt de vervoerder voor het transport tot aan het afgesproken leverpunt. Het risico van de transport reis gaat over op de koper op het moment dat de goederen zijn afgegeven aan de eerste transporteur.  

Binnen FCA kan de levering via twee wegen. Dit hoeft niet vastgelegd in het contract: 

  1. Als het afgesproken punt van levering de fabriek of het kantoor van de verkoper is, dan wordt het transportrisico overgedragen zodra de goederen geladen zijn op het voertuig van de koper. 
  1. Als er een ander punt afgesproken wordt, dan gaat het risico over op de koper zodra de goederen beschikbaar zijn gesteld voor de koper en klaar voor lossing. 

Vanaf het moment van levering draagt de koper het risico en de kosten voor het transport. Een belangrijk verschil met EXW is dat de verkoper in dit geval verantwoordelijk is voor het afhandelen van de douaneformaliteiten die komen kijken bij de uitvoer van de goederen. Alles rondom douane dat voortkomt uit de doorvoer en invoer van goederen ligt wel bij de koper.  

Carriage Paid To (CPT) betekenis

In het geval van CPT zorgt de verkoper voor het transport en de betaling hiervan tot aan de afgesproken plaats van bestemming. De risico’s rondom het transport worden echter al eerder overgedragen, namelijk bij de overdracht aan de eerste vervoerder. De overdracht van kosten en risico’s vinden dus niet op hetzelfde moment plaats. Alle kosten en verantwoordelijkheden omtrent douaneformaliteiten die afkomstig zijn van de uitvoer van de goederen liggen ook bij de verkoper. Ditzelfde geldt in de regel voor de doorvoer van goederen. De koper regelt alle douanezaken rondom de invoer van de goederen. Als de terminaloperator Terminal Handling Charges (THC) rekent, dan dient de koper bij de verkoper te informeren of deze kosten inbegrepen zijn bij de transportprijs. 

Carriage and Insurance Paid To (CIP) betekenis

In het geval van CIP zorgt de verkoper voor het transport en de betaling hiervan tot aan de afgesproken plaats van bestemming. De risico’s rondom het transport worden echter al eerder overgedragen, namelijk bij de overdracht aan de eerste vervoerder. De overdracht van kosten en risico’s vinden dus niet op hetzelfde moment plaats. Alle kosten en verantwoordelijkheden omtrent douaneformaliteiten die afkomstig zijn van de uitvoer van de goederen liggen ook bij de verkoper. Ditzelfde geldt in de regel voor de doorvoer van goederen. De koper regelt alle douanezaken rondom de invoer van de goederen. Als de terminaloperator Terminal Handling Charges (THC) rekent, dan dient de koper bij de verkoper te informeren of deze kosten inbegrepen zijn bij de transportprijs.  

Het verschil met CPT, zoals hierboven beschreven, is dat de verkoper verplicht is om een goederentransportverzekering af te sluiten voor de goederen van de koper. Als deze verzekering niet voldoende is om eventuele schade te dekken, dan zal de koper de transportkosten moeten dekken.  

Delivered at Place Unloaded (DPU) betekenis

DPU geeft de verantwoordelijk voor de risico’s en kosten van het transport aan de verkoper tot aan het afgesproken leverpunt. Daar moet de verkoper de goederen gelost aanbieden aan de koper. Alle kosten en verantwoordelijkheden omtrent douanezaken die afkomstig zijn van de uitvoer van de goederen liggen ook bij de verkoper. De koper regelt alle douanezaken rondom de invoer van de goederen. 

Delivered At Place (DAP) betekenis

Bij DAP is de verkoper verantwoordelijk voor de risico’s en kosten van het transport, tot aan het afgesproken leverpunt. Daar moet de verkoper de goederen opgelost aanbieden aan de koper. Hier zit het verschil met bovenstaand beschreven DPU. Alle kosten en verantwoordelijkheden omtrent douaneformaliteiten die afkomstig zijn van de uitvoer van de goederen liggen ook bij de verkoper. De koper regelt alle douanezaken rondom de invoer van de goederen. 

Delivered Duty Paid (DDP) betekenis

Bij DDP transport is de verkoper verantwoordelijk voor de risico’s en kosten van het transport, tot aan het afgesproken leverpunt. Daar moet de verkoper de goederen opgelost aanbieden aan de koper. In principe is DDP dus hetzelfde als DAP, zoals hierboven gesproken. Het grote verschil zit in het regelen van de douaneformaliteiten. Bij DDP is de verkoper verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s rondom de douaneformaliteiten die horen bij de uitvoer én invoer van de goederen.   


Stappenplan transport naar Engeland

Hoe werkt transport van en naar Engeland? EASY!

Transport naar Engeland ingewikkeld? Welnee! Dit stappenplan maakt transport Engeland weer EASY!


Verschil dap en ddp 

In principe zijn DAP en DDP precies hetzelfde. De verkoper is namelijk in beide gevallen verantwoordelijk voor de risico’s en kosten van het transport tot aan de levering op plaats van bestemming. Het enige verschil is dat de kosten en risico’s van invoerrechten en omzetbelastingen in het geval van DDP voor de verkoper zijn en in het geval van DAP aan de koper worden toegewezen.  

Free Alongside Ship (FAS) betekenis

FAS wordt alleen gebruikt in het geval van scheepvaart. Kijkend naar transport Engeland is FAS dus ook relevant. In dit geval moeten de goederen door de verkoper geleverd worden “langszij” het schip. In de praktijk wordt hiermee naast het schip bedoeld. Voor de levering naast het schip liggen de kosten en risico’s bij de verkoper, erna liggen deze bij de koper. Alle kosten en verantwoordelijkheden omtrent douaneformaliteiten die afkomstig zijn van de uitvoer van de goederen liggen ook bij de verkoper. De koper regelt alle douanezaken rondom de invoer van de goederen. 

Deze incoterm is vooral relevant voor bulk- en stukgoederen. Containers worden namelijk vaak aan de terminal overgedragen. In dat geval is FCA vaak relevanter.  

Free On Board (FOB) betekenis

Ook FOB wordt alleen gebruikt in het geval van scheepvaart. Kijkend naar transport Engeland is FOB dus ook relevant. In het geval van FOB moeten de goederen door de verkoper geleverd worden op het schip. De definitie van aan boord in de Incoterms van 2020 is voorbij de reling van het schip.  

Voor de levering op het schip liggen de kosten en risico’s bij de verkoper, op het schip worden de kosten en risico’s verdeeld en na het lossen van het schip liggen deze bij de koper. Alle kosten en verantwoordelijkheden omtrent douaneformaliteiten die afkomstig zijn van de uitvoer van de goederen liggen ook bij de verkoper. De koper regelt alle douanezaken rondom de invoer van de goederen. 

Cost and Freight (CFR) betekenis

De verkoper draagt de kosten van het transport totdat de goederen aangekomen zijn in de haven van bestemming. Kijkend naar transport Engeland is CFR dus ook relevant. Het risico van het transport wordt al eerder aan de koper overgedragen, namelijk vanaf het moment dat de goederen op het schip geladen zijn. Een belangrijk detail is dat verzekering in dit geval niet is inbegrepen.  

Als de terminaloperator Terminal Handling Charges (THC) rekent, dan dient de koper bij de verkoper te informeren of deze kosten inbegrepen zijn bij de transportprijs. Alle kosten en verantwoordelijkheden omtrent douaneformaliteiten die afkomstig zijn van de uitvoer van de goederen liggen ook bij de verkoper. De koper regelt alle douanezaken rondom de invoer van de goederen. 

Cost Insurance and Freight (CIF) betekenis

De verkoper draagt de kosten van het transport totdat de goederen aangekomen zijn in de haven van bestemming. Kijkend naar transporten van en naar Engeland is CIF dus ook relevant. Het risico van het transport wordt al eerder aan de koper overgedragen, namelijk vanaf het moment dat de goederen op het schip geladen zijn. Dit is hetzelfde als CFR. Het verschil is dat de verkoper in het geval van CIF verplicht is om een verzekering af te sluiten, wat niet het geval is bij CFR. 

Als de terminaloperator Terminal Handling Charges (THC) rekent, dan dient de koper bij de verkoper te informeren of deze kosten inbegrepen zijn bij de transportprijs. Alle kosten en verantwoordelijkheden omtrent douaneformaliteiten die afkomstig zijn van de uitvoer van de goederen liggen ook bij de verkoper. De koper regelt alle douanezaken rondom de invoer van de goederen. 

Incoterms 2010 VS 2020

De Incoterms uit 2020 zijn de meest recente versie. Ten opzichte van 2010, zijn er een aantal verschillen tussen de 2 versies.

  1. Nieuwe Incoterm: Incoterms 2020 introduceert een nieuwe Incoterm genaamd “CIF met bestemming”. Dit is een variatie op de bestaande CIF-term, maar specifiek bedoeld voor gebruik wanneer de verkoper verantwoordelijk is voor het regelen van vervoer naar het land van bestemming.
  2. Aanpassingen aan bestaande Incoterms: Sommige bestaande Incoterms zijn gewijzigd in de Incoterms 2020 om duidelijkheid te verschaffen en mogelijke misverstanden te voorkomen. Bijvoorbeeld, de term “Free Carrier” (FCA) heeft nu de mogelijkheid om overeengekomen plaatsen anders dan faciliteiten van de verkoper te specificeren. Ook is DAT (Delivered At Terminal) vervangen door DPU.
  3. Veranderingen in verantwoordelijkheden: De Incoterms 2020 verduidelijken de verantwoordelijkheden van kopers en verkopers op het gebied van verzekering en het bewijs van aflevering. Daarnaast zijn er wijzigingen aangebracht in de verdeling van verantwoordelijkheden met betrekking tot het laden en lossen van goederen.
  4. Verduidelijking van kosten: De Incoterms 2020 bieden meer gedetailleerde informatie over de verdeling van kosten tussen koper en verkoper. Er is specifieke begeleiding opgenomen om de verantwoordelijkheden en risico’s met betrekking tot de betaling van vrachtkosten en verzekeringen duidelijk te maken.

Het is belangrijk om te weten dat de Incoterms 2020 de Incoterms 2010 vervangen, maar dat eerdere versies nog steeds geldig kunnen zijn als deze expliciet zijn overeengekomen tussen de koper en verkoper. Zorg dus dat je altijd goed checkt welke van de versies genoemd staat in jouw overeenkomst!

Hoe gebruik je Incoterms? 

Incoterms worden belangrijk als je (internationaal) zakendoet. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken tussen koper en verkoper over wie welke verantwoordelijkheid draagt tijdens het transport. Door gebruik te maken van de gestandaardiseerde opties zoals hierboven genoemd, voorkom je miscommunicaties.  

Sommige incoterms zijn alleen toepasbaar bij transporten over wateren. Dit geldt voor FAS, FOB, CFR en CIF. Je hebt deze dus niet nodig bij transporten waarbij je alleen gebruik maakt van wegvervoer. Als je goederen van en naar Engeland transporteert kun je deze ook gebruiken. Engeland blijft natuurlijk een eiland!

Hoe vaak moet ik mijn Incoterms afspraken controleren?

Het is heel belangrijk om je Incoterms regelmatig te controleren. Zo weet je zeker dat jouw afspraken nog up-to-date zijn! Bij nieuwe handelsovereenkomsten is het sowieso handig om de afspraken eens te herzien. Zo weet je zeker dat je de nieuwste versie gebruikt en dat de afspraken kloppen. Niet klakkeloos kopiëren vanuit een andere overeenkomst dus!

Verder is het slim om een vast moment te kiezen om je afspraken te checken, bijvoorbeeld een vast moment per jaar. Sowieso check je jouw Incoterms als er veranderingen zijn in de internationale afspraken of als er een nieuwe versie wordt gepubliceerd door de ICC. Geen zorgen, die nieuwe versie verwachten we pas in 2030.

Incoterms 2023 / 2024?  

Incoterms worden eens in de 10 jaar geüpdatete. De laatste update zijn de Incoterms 2020. Er zijn dus geen specifieke incoterms uit 2023 of 2024. Je kunt daarvoor gewoon gebruik maken van de afspraken uit 2020. Een volgende update wordt pas weer in 2030 verwacht. Voorlopig verandert er dus niets! 

Een vorige editie vind je in de Incoterms 2010. Inmiddels worden deze niet veel meer gebruikt. Het is wel belangrijk om in je afspraken de specifieke jaargang van jouw incoterms te benoemen zodat misverstanden worden voorkomen. 

EASY Road Transport en Incoterms 

Als EASY Road Transport maken wij niet direct met jou afspraken over incoterms. Incoterms zijn namelijk afspraken die gemaakt worden tussen koper en verkoper. EASY Road fungeert als transporteur. Je zult dus geen contracten met ons afsluiten waarin bepaalde incoterms worden afgesproken.  

Wij hebben als EASY Road Transport wel te maken met Incoterms, maar meer rondom de vraag wie op welk moment gebeld moet worden bij afspraken en bij problemen. Bij bijzondere afspraken tussen koper en verkoper zijn wij dus graag op de hoogte! 


Tariefcalculator transport

Bereken in 2 minuten jouw transport tarief!

Wil jij weten wat het kost om jouw goederen van A naar B te laten vervoeren? De tariefcalculator laat jou snel je transportkosten berekenen. Geen verrassingen meer voor jou!