Algemene voorwaarden

Wij zijn EASY Road Transport, een jong Nederlands transportbedrijf gespecialiseerd in transport tussen Nederland, België, delen van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. We hebben een jong en ambitieus team met een sterke focus op persoonlijk contact en zorg voor onze klanten. Wij hechten veel waarde aan duidelijkheid en transparantie, daarom hebben wij onze voorwaarden zo helder mogelijk geformuleerd.

1. Algemene voorwaarden

 • Wij treden op als “Expediteur” en op al onze werkzaamheden zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd door FENEX ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam. Wij gebruiken altijd de meest recente versie van de door Fenex gedeponeerde voorwaarden.
 • We hebben onze eigen trailers, maar omdat al onze trailers worden rondgereden door vrachtwagens van speciaal geselecteerde externe vervoerders, zijn we daarom volgens de wetgeving bestempeld als expediteur.
 • Wij regelen het transport van onze klanten van A tot Z maar maken gebruik van externe partners voor het trekken van onze trailers en voor alle zaken die te maken hebben met inklaring.
 • Op al onze werkzaamheden zijn uitsluitend deze voorwaarden EASY Road Transport in combinatie met de Fenex voorwaarden van toepassing. Andere inkoopvoorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.
 • Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Uiteraard proberen we bij een geschil een oplossing te vinden. Indien dit niet mogelijk is, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

2. Schade, aansprakelijkheid en verzekering

 • Volgens de internationale CMR-regelgeving zijn onze vervoerders verantwoordelijk voor de trailer en de goederen aan boord, wij zijn dus niet aansprakelijk voor de goederen tijdens het transport!
 • De aansprakelijkheid van de vervoerders is beperkt op grond van (inter)nationale regelgeving. Deze limieten zijn vaak van toepassing op basis van het gewicht van de goederen. Voor internationaal transport gelden de limieten zoals opgenomen in het CMR-verdrag.
 • Wij werken uitsluitend met een netwerk van betrouwbare en gekwalificeerde vervoerders. Helaas kan het altijd voorkomen dat goederen tijdens het transport beschadigd of gestolen worden. Als expediteur zijn wij in dit geval nimmer aansprakelijk. Uiteraard helpen wij onze opdrachtgevers om de schade op de aansprakelijke partij te verhalen. In de meeste gevallen is dit de door ons ingeschakelde vervoerder.
 • Vanwege de geldende CMR-limieten kan het schadebedrag aanzienlijk hoger zijn dan wat op de aansprakelijkheid van onze vervoerder kan worden verhaald. Voor waardevolle goederen kan het daarom verstandig en wenselijk zijn om vooraf een aanvullende transportverzekering af te sluiten. Wij kunnen hierin adviseren en eventueel een aanvullende verzekering aanbieden.

3. Betalingsvoorwaarden:

 • Wij controleren altijd de kredietwaardigheid van nieuwe opdrachtgevers voordat wij een opdracht aannemen. Indien de kredietwaardigheid voldoende is, accepteren wij de bestelling met een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
 • Indien de betaling na 30 dagen niet op onze bankrekening is bijgeschreven, hebben wij het recht buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 10% van de vordering met een minimum van € 100,-.
 • Wij verstrekken onze facturen altijd met ondertekende vrachtbrieven als bijlage. Mochten deze er onverhoopt niet bij zitten, dan kunnen wij deze altijd op aanvraag verstrekken.

4. Wachtkosten en Foutvrachten

 • We werken samen met verschillende vervoerders en willen onze klanten duidelijkheid en transparantie bieden. Meestal rekenen we 2 uur voor het laden en lossen van een FTL en 1 uur voor groupage. Mocht het laden of lossen onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij ‘wachtkosten’ in rekening brengen om onze vervoerders te compenseren. In deze gevallen rekenen wij € 60,- per uur.
 • Staat een van onze chauffeurs een volledige dag (meer dan 6 uur) te wachten dan brengen wij een ‘wachtdag‘ t.w.v. €600,- in rekening.
 • Als een bestelling op het laatste moment volledig wordt geannuleerd, noemen we dit een ‘foutvracht’. Wij brengen alleen kosten in rekening als annulering zeer laat bij ons wordt gemeld, zodat wij onze vervoerders al hebben geïnstrueerd. Bij annulering 1 dag van tevoren rekenen wij 70% van de vrachtprijs. Bij annulering op de dag van laden brengen wij 100% van de vrachtprijs in rekening. Dit zijn beide veel voorkomende percentages die in de industrie worden gebruikt.

5. Douane

 • Wij zijn niet bevoegd om zelf inklaringen uit te voeren, hiervoor maken wij gebruik van betrouwbare partners in Nederland en Engeland. Via onze partners kunnen wij onze klanten aanbieden om de inklaring (inklaringen en T1-documenten) te verzorgen.
 • In de meeste gevallen worden btw en invoerrechten rechtstreeks door de klant betaald. In dit geval wordt er een ‘directe vertegenwoordigingsbevoegdheid’ getekend tussen de klant en onze douanepartner. Wij kunnen hierin bemiddelen maar zijn geen partij in het uiteindelijke douaneproces.
 • Voor het opmaken van de benodigde douanedocumenten rekenen wij € 50,- voor een exportdocument. Voor een import document in Nederland rekenen wij €60,- en voor een importdocument in het VK rekenen we €75. Daarnaast wordt € 7,50 per extra productregel in rekening gebracht.
 • We kunnen werken met verschillende soorten Incoterms (Ex Works, DAP, DPU, DDP, etc.). De toegewezen Incoterms moeten vooraf duidelijk zijn voordat we beginnen met het laden van de lading.

6. Border Operating Model

 • Sinds 1 januari 2022 gelden strengere douaneregels in Engeland. Onze trailers kunnen pas van de terminal worden opgehaald nadat de volledige trailer is ingeklaard. Als je zelf of jouw klanten de inklaring verzorgen dan gaan wij er vanuit dat dit voor 15:00 hrs (NL) is geregeld op de dag van de verscheping. Gaat de trailer op de avondboot mee dan geldt 15:00 hrs (NL) de volgende werkdag.
 • Wij sturen op de dag van de verscheping alle benodigde informatie door, zodat er voldoende tijd is om de goederen voor 15:00 hrs (NL) ingeklaard te krijgen.
 • Wij plannen de eerstvolgende werkdag een chauffeur in om jouw lading op de afgesproken datum te gaan lossen.
 • Is de trailer de eerstvolgende werkdag niet beschikbaar dan lopen wij het risico dat onze chauffeur stil komt te staan. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de planning te draaien om de chauffeur aan het werk te houden. Lukt dit onverhoopt niet dan begint vanaf het moment dat de chauffeur klaar staat om jouw trailer uit de haven te halen het wachtgeld te tellen (€60,- per uur).
 • Staat onze chauffeur meer dan 6 uur te wachten omdat de trailer niet beschikbaar is dan geldt een wachtdag (€600,-).
 • Daarnaast geldt per extra dag dat onze trailer vast staat in de haven een tarief van €100,- per dag voor het dekken van onze kosten (trailerhuur, kadegeld, arbeid, etc.).
Disclaimer: 
Dit overzicht is niet gemaakt om een gedetailleerd en volledig overzicht te geven van alle regels en voorschriften. De meeste vervoerders werken met hun eigen voorwaarden, deze kunnen wij op verzoek aan onze klanten verstrekken. Er zijn ook veel internationale regels (zoals CMR) die van toepassing zijn op alle transportbedrijven in Europa. Wij, of onze vervoerders, moeten ons allemaal aan deze regels houden. Als iets niet duidelijk is, laat het ons weten en we zullen proberen het uit te leggen!