Algemene Voorwaarden

Easy Road Transport B.V. geldt als “Expediteur”, wij vinden het belangrijk dat onze rol in de supply chain volkomen duidelijk is. We verzorgen niet zelf het transport, maar verzorgen transportoplossingen in samenwerking met een sterk en betrouwbaar netwerk van transportbedrijven. De werking en rechtsvorm vindt haar rechtsgrond in artikel 3 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.

Op onze werkzaamheden zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd door FENEX ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 mei 2018. Wij hanteren altijd de meest recente versie van de door Fenex gedeponeerde voorwaarden.