De Blauwe Banaan?! En meer Transport Jargon
blog 03/02/2022

De Blauwe Banaan?! En meer Transport Jargon

FTL-transport, ATB-vervoer, Cabotage, kooiaap… De logistiek- en transportsector zit vol met termen, lastige woorden en transport jargon.

ABCDEFGIKLMNOPRSTUVWZ

Als exporteur ben je zelf vaak niet echt bekend met al deze termen. Daar zit dan ook de uitdaging. De transportsector is een trotse sector met veel ‘eigen’ termen en dus transport jargon. Daarentegen hebben zij wel veel contact met mensen buiten deze sector, die deze termen lang niet altijd kunnen volgen. 

Dat moet anders kunnen! We kunnen als EASY Road Transport natuurlijk het gat echt niet volledig dichten. Wel kunnen we ons steentje bijdragen aan het bouwen van een brug! Daarom hebben wij in deze blog een overzicht gemaakt van de belangrijkste transporttermen. Hoe handig is dat! En een kleine tip: Ze staan op alfabetische volgorde.

A

Aankoppelen – Het aanhaken van de trailer aan de trekker (vrachtwagen)

Afkoppelen – Het weer losmaken van de trailer van een trekker

ATA-carnet – Tijdelijke uitvoer van goederen, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling of bij machines. Met een ATA-carnet hoef je geen invoerrechten te betalen.

ATB-vervoer (of Arbeidstijdenbesluit voor het vervoer) – in dit Arbeidstijdenbesluit zijn de tijden opgenomen waarop bestuurders rijden en rusten. Dit besluit geld voor nationaal en internationaal transport. 


Stappenplan transport naar Engeland

Hoe werkt transport van en naar Engeland? EASY!

Transport naar Engeland ingewikkeld? Welnee! Dit stappenplan maakt transport Engeland weer EASY!


Asconfiguratie – Het aantal assen dat een wegvoertuig heeft en waar de assen zich bevinden

Asdruk of Aslast – Het deel van het gewicht van de lading en van het voertuig dat uiteindelijk via een as en de wielen van deze as op de grond wordt overgebracht

B

BCO of Beneficial Cargo Owner – De uiteindelijke eigenaar van de vracht, meestal de ontvanger

Begeleid transport – Dit gaat om de begeleiding van bijzondere transporten

Beladingsgraad – De ratio tussen het deel van de laadcapaciteit die benut is en het deel dat niet benut is

Bilateraal vervoer – het transport van goederen tussen twee verschillende landen door een voertuig wat in één van deze landen geregistreerd is

Black box – Een box in de vrachtwagens die zorgt dat de trucks ten alle tijden gevolgd kunnen worden

Blauwe Banaan – Het gebied tussen Manchester en Italië met de meeste steden per gebied. Hier gebeurt de meeste handel. 

Blok pallet – Een pallet met een afmeting van 100 cm x 120 cm

Bulk – goederen die niet verpakt worden in bijvoorbeeld een trailer of op een pallet, maar juist los geladen worden.

C

Cabotage – Vervoer van A naar B binnen de grenzen van een bepaald land, waarbij het land niet het eigen land is

Charter – een transport over de weg dat in opdracht van een andere vervoerder wordt uitgevoerd

Code 95 – een code die op het rijbewijs wordt afgedrukt achter een bepaalde categorie. Deze code is verplicht bij bepaalde vrachtwagenrijbewijzen. 

Collectierit of Combinatierit– Een rit waarbij de chauffeur op meerdere plekken stopt om te laden

Collo (meervoud: Colli) – één eenheid van goederen

Consolidatie – Het combineren van meerdere vrachten om er één zending van te maken. Dit bespaart kosten.

D

Demurrage kosten – Ook wel overliggeld. De vergoeding die aan de rederij betaald wordt voor een vertraging waar ze zelf niets aan kunnen doen en die langer duurt dan de vooraf afgesproken ligtijd.


Tariefcalculator transport

Bereken in 2 minuten jouw transport tarief!

Wil jij weten wat het kost om jouw goederen van A naar B te laten vervoeren? De tariefcalculator laat jou snel je transportkosten berekenen. Geen verrassingen meer voor jou!


Depot – opslagplek voor goederen en producten

Drops – De afleveradressen van de goederen in een vrachtwachten

E

Emissie – De uitstoot van schadelijke gassen. Hierover zijn in veel landen strenge regels vastgesteld

EORI nummer – Een identificatienummer voor alle marktdeelnemers binnen de EU, waarmee douane informatie makkelijk te volgen en te registreren is

Europallet – Een standaard pallet van 80 cm x 120 cm

Expediteur (of Forwarder) – Een tussenpersoon of bedrijf die het transport van goederen organiseert en de communicator is tussen de verlader en de uiteindelijke transporteur

ETA (Expected Time of Arrival) – De verwachte aankomsttijd op het laad / losadres

F

Fenex voorwaarden – De Nederlandse voorwaarden die de verhouding tussen expediteur en de opdrachtgever uitwerkt

Full-Truck-Load (of FTL-transport) – Een volle lading waarbij een volle container door één verzender naar één ontvanger wordt gestuurd

Toch nog vragen over al dit transport jargon? Vraag het onze EASY Roaders! Zij weten de termen sowieso uit te leggen.

G

Goederenstroom schema – Een grafische weergave van het gehele proces van een product, beginnend bij de productie en eindigend bij ontvanger

Groupage – Een zending die kleiner is dan een volledige trailer. Bij het vervoer van deze groupage zending zal de chauffeur op meerdere plekken laden en lossen. 

I 

Inklaren – Het voldoen aan de benodigde douaneformaliteiten om zo de goederen over de grens te mogen vervoeren

K

Kooiaap – een vorkheftruck die meegenomen wordt in of aan de vrachtwagen

L

Laadmeter – een maatstaaf waarbij de grootte van de vracht wordt berekend op basis van de breedte van de vrachtwagen

Laad- en losdock – een laad en los plaats aan een gebouw waar een vrachtwagen gelost kan worden

Lading – Alles in of aan de vrachtwagen wat zonder gereedschap los te halen is en dus geen direct onderdeel is van het voertuig zelf

Less-Than-Truck-Load (of LTL transport) – een vracht die niet groot genoeg is om de trailer volledig te vullen. 

Logistiek – Het plannen, organiseren en uitvoeren van een goederenstroom en de wetenschap achter deze organisatie. 

M

Mini pallet – Een pallet met de afmetingen 80 cm x 60 cm

Modaliteit – De vervoerswijze van de goederen, zoals wegvervoer, luchtvracht of zeevracht. 

N

Nearshoring of Nearsourcing – Het plaatsen van een bedrijf vlak naast de plek waar het product geproduceerd wordt. 


Postcodekaart Engeland

Altijd in de war met postcodes in Engeland?

Een postcodekaart helpt je op weg! Daarom maakten wij voor jou een overzicht van de verschillende postcodegebieden. Maak jouw transporten naar Engeland weer EASY!


O

Offshoring – Bepaalde bedrijfsprocessen verplaatsen naar het buitenland, vaak waar de lonen lager zijn. 

Oplegger – een aanhanger die zo bedacht is dat deze aan een trekker moet worden gekoppeld om vervoerd te worden

Overbelading – In dit geval is of het voertuig in zijn geheel te zwaar, of de druk op de assen is te hoog, of de druk onder de koppeling is te hoog

P

Palletdistributie – het verzenden en transporteren van pallets

Papierloos transport – documenten zoals de vrachtbrief digitaal uitwisselen in plaats van op papier

Toch nog vragen over al dit transport jargon? Vraag het onze EASY Roaders! Zij weten de termen sowieso uit te leggen.

R

Rolcontainer of Rolpallet – een niet-stapelbare goedereneenheid op wieltjes

S

SBI code – een code die gelinkt is aan economische activiteiten, die gelinkt zijn aan bepaalde sectoren

Stuffen – Het laden van diverse kleine vrachten in één trailer

Supply chain – de goederen keten, waarbij de gehele keten van productie tot ontvanger in kaart wordt gebracht

T

Tachograaf – houdt bij hoeveel kilometer er is gereden, hoe snel er is gereden en wanneer de chauffeur rust heeft genomen. 

TMS of Transportmanagementsysteem – Een systeem wat planners en transporteurs in de transportbranche helpt bij het plannen van hun transporten

Tonkilometer (Tonkm) – De meeteenheid van de totale verplaatsing van een ton lading over één kilometer

Track & Trace – Het systeem waarbij de lading via GPS direct gevolgd kan worden. De black box speelt hier een belangrijke rol

Transportdoorvoer – Goederen die onderweg van een ander land naar hun land van bestemming over Nederlands grondgebied gaat maar daarbij niet in- of uitgeklaard wordt door de Nederlandse douane

U

Uitklaren – Tegenovergestelde van inklaren. Hierbij voldoe je aan de douaneformaliteiten om goederen naar het buitenland te versturen

V

Verlader – de partij die zijn goederen wil exporteren en laat vervoeren door een transporteur

Vloot – Het totaal aan vrachtwagens dat een transportbedrijf bezit

Vrachtbrief – De vastgelegde overeenkomst over het vervoer van bepaalde goederen. Op deze brief staan de gegevens die nodig zijn bij de uitvoering van het transport, onder andere bij het inklaren door de douane

W

Wagenpark – Het totaal aantal voertuigen dat in een bepaald land op een bepaalde datum op de openbare weg is geregistreerd

Wegvervoer – Alle verplaatsingen van zowel goederen als reizigers over de weg binnen een bepaald wegennetwerk

Z

Zijlader – Een kraan die aan de vrachtwagen is bevestigd en het lossen van de container makkelijker maakt bij de ontvanger.

Toch nog vragen over al dit transport jargon? Vraag het onze EASY Roaders! Zij weten de termen sowieso uit te leggen.