Mobility Package – EU
blog 01/03/2022

Mobility Package – EU

Hoe in Brussel de spreekwoordelijke plank volledig (of in ieder geval gedeeltelijk) misgeslagen wordt.

De CO2 uitstoot moet drastisch naar beneden (40% in 2030 t.o.v. 1990), onze energie moet steeds duurzamer worden met windmolens en zonnepanelen, vanaf 2030 moeten alle nieuwe auto’s die uit de fabriek komen elektrisch aangedreven zijn (waterstof of batterij) en de veestapel moet halveren om de stikstof aanzienlijk te verminderen. De opwarming van de aarde moet teruggebracht worden en de stijging van zeespiegel geremd. Europa wil vooroplopen in verduurzaming en streeft ernaar op korte termijn volledig klimaatneutraal te worden. Hoe sluit de Mobility Package hierop aan?

De Mobility Package is in het leven geroepen om transportsector te creëren met betere sociale omstandigheden voor de chauffeurs. Op zich natuurlijk een goed streven! Maar in het perspectief van verduurzaming en klimaatneutraal worden begrijp ik weinig van een aantal regels in dit nieuwe Mobility Package.

Return Home Vehicle

Onderdeel van deze nieuwe transportregels in Europa is namelijk dat alle vrachtwagens elke 8 weken moeten terugkeren naar het land waar het voertuig geregistreerd staat.  

Zoals iedereen weet wordt er in heel Europa veel gereden door Oost-Europese chauffeurs. In 2020 reden er bijna 100.000 chauffeurs uit Polen en nog eens 150.000 chauffeurs uit andere EU-lidstaten rond in Nederland. Dat betekent dat er elke 8 weken 100.000 vrachtwagens heen-en-weer naar Polen moeten gaan rijden (grotendeels zonder lading) om aan de nieuwe regels te voldoen. Van Rotterdam naar de Poolse grens is ruim 800 kilometer (1.600 kilometer retour).  

Een snel en simpel rekensommetje brengt ons naar 1.040.000.000 kilometers ‘heen-en-weer-rijden’ per jaar van alleen de Poolse chauffeurs in Nederland. Dit staat gelijk aan 26.000 keer de wereld rondrijden en ruim 900.000.000 kg CO2 uitstoot (uitgaande van diesel) om te voldoen aan de nieuwe regels vanuit Brussel. Dit sommetje betreft enkel nog de Poolse chauffeurs in Nederland, laat staan alle andere buitenlandse chauffeurs verspreid door heel Europa! Dit kan natuurlijk niet de bedoeling. In mijn ogen slaat Brussel hier de plank volledig mis.  

Cabotage 

Cabotage regels gelden al langer, maar binnen de lidstaten van EU mochten chauffeurs voorheen vrijwel onbeperkt rijden. Cabotage houdt in dat goederen vervoerd worden binnen de grenzen van een bepaald land, waarbij dat land niet het eigen land is.  

Vanaf nu moet er letterlijk gepuzzeld worden met de ritten, want elke chauffeur mag nog maar 3 ritten in maximaal 7 dagen per lidstaat maken en moet daarna verplicht een “cooling off” periode van 4 dagen hanteren in de betreffende lidstaat. Onze eigen chauffeurs rijden binnen de EU in Nederland, België en Duitsland. Het is een bizarre puzzel aan het worden om per chauffeur per lidstaat een planning te maken die ervoor zorgt dat ze maar 3 ritten doen en daarna weer 4 dagen moeten ‘afkoelen’. Ook voor de planners in de industrie is dit dus een motor voor verhoging van de werkdruk. 

Deze regel draagt, naar mijn mening, op geen enkele manier bij aan het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs en belemmerd enkel het transport tussen de verschillende lidstaten in Europa.  

Arbeidsvoorwaarden chauffeurs 

Laat ik positief afsluiten want in de basis zijn er natuurlijk veel dingen goed aan de Mobility Package. Zorgen voor eerlijke beloning van chauffeurs, voldoende rust, balans tussen privé/werk en een verbetering van de chauffeursvoorzieningen kan ik alleen maar stimuleren.  

Chauffeurs hebben ook gezinnen en familie thuis, dus moeten zijn in de gelegenheid worden gesteld om met behoorlijke regelmaat thuis te zijn. In de nieuwe Mobility Package wordt dit een verplichting voor de werkgever die ervoor moet gaan zorgen dat zijn werknemers elke 3 of 4 weken thuis zijn. Maandenlang onderweg en slapen in de cabine is vanaf nu dus gelukkig verleden tijd in Europa.  

De transportsector is cruciaal voor samenleving en de chauffeurs vormen de ruggengraat van de transportsector. Het is niks meer dan terecht dat er een goede en eerlijke beloning komt voor alle chauffeurs in Europa. Daar moeten wij uiteindelijk allemaal ons steentje aan bijdragen! 

– Thomas Hilbrands